Bize ulaşmak için:

21 Şubat 2012 Salı

Basın Toplantımız

20 Şubat 2012'de gerçekleştiğimiz basın toplantısında basın emekçileri ile paylaştığımız basın bültenimiz aşağıdadır: 
Genc Akademisyenler Basin Bulteni

17 Şubat 2012 Cuma

İmzaları teslim ediyoruz

Öncelikle ülkemizin hızlı değişen, bu hızla da hafızasızlaştıran gündemi içinde duyarlılığımızı paylaşarak tepkilerini gösterdikleri ve tarihe bir kayıt düştükleri için tüm imzacılara teşekkür ediyoruz. 3000 kişinin desteğini geçmiş durumdayız. Dilekçemizi bugün imzaya kapatıyoruz. Pazartesi günü bir basın açıklaması ile imzalar Başbakanlık'a postalanacak.

Kampanyamızı hep beraber sonlandırmak için sizleri de basın açıklamamıza davet ediyoruz.
Basın açıklaması:
Tarih: 20 Subat Pazartesi
Saat: 13:00
Yer: Eğitim-Sen 6. Şube - Sıraselviler Cad., No: 18/1, Sim Apt., Daire: 2, Taksim - İstanbul

15 Şubat 2012 Çarşamba

Genç Akademisyenler Hayat TV'de


Hayat Televizyonu'nda yayınlanan Gece Vardiyası'na, Erdoğan'ın arzuladığı dindar gençliğe ilişkin tartışmaları yansıdı. Genç akademisyenler böyle bir gençlik tarifine itiraz ettiklerini duyurmuştu. Yrd.Doç. Dr. Nevzat Evrim görüşlerini paylaştı...

10 Şubat 2012 Cuma

Teşekkür ve...


Değerli katılımcılar,

Destekçi sayımız 2000'i geçmiş durumda. İmzalarınız için çok teşekkür ediyoruz.

Kampanyamıza olan destek hızla büyüyor olsa da daha geniş kitleleri kampanyamızdan haberdar etme gereksinimimiz devam ediyor.

Sosyal medya bunun için büyük olanaklar barındırıyor. Bu mecrada daha fazla yol almamız gerektiği de açık. Bunun yanısıra gazete, televizyon ve ajanslara ulaşma gereksinimi de oldukça acil. Kampanyanın bu yayın organlarında da yer bulması için sizlerin yardımınıza ihtiyacımız var. Bu doğrultuda yapılabilecekler medya kuruluşlarına ve/veya yazarlara email atmaktan bu kanallara erişmek için kişisel ilişkilerimizi kampanyadan haberdar etmeye kadar genişletilebilir.

Bu önemli gündemde gösterdiğiniz duyarlılık için yeniden teşekkür ediyoruz.

Genç Akademisyenlerden Başbakan'a Yanıt


Sayın Başbakan,

Bizler; Müslüman, Hristiyan, Yahudi ya da Zerdüşti, Alevi veya Şafii, dindar ya da dinsiz, Ateist veya Agnostik, laikliğin gerekliliğine yürekten inanan genç ve akademisyenler olarak dindar ve muhafazakar bir gençlik yetiştirmeye dair son açıklamalarınızı son derece tehlikeli ve ürkütücü buluyoruz.

Turan Dursun'un fikirlerinden dolayı katledilmesi, Aziz Nesin'in maruz kaldığı baskılar, Maraş ve Sivas katliamları ve son olarak Rahip Santoro ve Zirve Yayınevi cinayetleri hafızalarımızda bu kadar tazeyken, toplumu inanç üzerinden bölen, dahası yüzbinlerce vatandaşımızın benimsediği Ateizmi tüm kötülüklerin anası olarak hedef gösteren ayrımcı söyleminiz bizim açımızdan kabul edilemez. Bir Başbakan olarak sizin, tüm vatandaşlarınıza eşit mesafede yaklaşmanız gerektiğini ve bu tutumun demokrasinin birincil şartı olduğunu hatırlatırız.

Öte yandan, çok zor şartlar altında ve her an istismara açık şekilde yaşayan sokak çocuklarını (medya adı ile tinerci çocukları) söyleminizle bir kez daha yaralamanızı kınıyoruz. Bu çocukların bulundukları koşullar "maneviyat eksikliğinin" değil, sizin de on yıldır yönetiminde olduğunuz ülkemizin derin sosyal ve ekonomik sorunlarının sonucudur.

Sayın Başbakan,

Sizin görev ve sorumluluğunuz, öncelikli değeri insan ve doğa sevgisi olan ve eleştirel düşünebilen nesillerin yetişebilmesi için gerekli eğitim olanaklarının herkese eşit bir şekilde sunulabilmesi ve tüm bireylerin insanlık onuruna yaraşır bir yaşam sürmeleri için gereken koşulları sağlamaktır.

Son olarak, bu metni imzalarken hapislerde tutsak yatan yüzün üzerinde gazeteci, binlerce siyasetçi, milletvekilleri, Büşra hocamız ve beş yüzden fazla öğrenci arkadaşımızın durumundan endişe duyuyor ve tam da bu korku heyulasını yıkmak için imzamızı atıyoruz.

Saygılarımızla,